کیسه های برنجی

کیسه های پلی پروپیلن (یک لایه) خاص با نخ های عرض ۲.۲ و ۲.۵ میلیمتر مخصوص برنج ، برای بسته بندی برنج با وزن های ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ و ۵۰ کیلویی